Statendijck

Op de plek van de voormalige Maranathakerk (Lage Morsweg 26, midden in de Lage Mors) wordt het nieuwbouwproject Statendijck ontwikkeld. Dit project bestaat uit 14 woningen en een aantal parkeerplaatsen op het terrein van de woningen. Ook nieuw openbaar groen ter hoogte van de Damlaan maakt deel uit van het project.

Een nieuwe impuls in dit gebied komt de leefbaarheid van de wijk ten goede. De plek van de voormalige Maranathakerk ligt al ruim tien jaar braak. Bouwbedrijf Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen is eigenaar van deze locatie.
Het bouwen van koopwoningen speelt in op de grote vraag naar woningen in Leiden. De keuze voor koopwoningen leidt waarschijnlijk ook tot meer diversiteit in de wijk waar nu vooral huurwoningen staan.

Duurzaam bouwen

De woningen worden zo duurzaam mogelijk gebouwd en niet aangesloten op gas. Woningen die hiervoor een goede ligging hebben, krijgen zonnepanelen. De openbare ruimte wordt zo groen mogelijk ingericht met zo min mogelijk stenen. Ook krijgen de woningen een tuin, wat bijdraagt aan het groene karakter van het gebied.

Participatie

De eerste participatiebijeenkomst voor de ontwikkeling van Statendijck was op 4 maart 2019. Een tweede bijeenkomst vindt plaats in juni.

De eerste bijeenkomst werd goed bezocht door omwonenden. De ongeveer 125 bezoekers reageerden in grote meerderheid positief op de plannen. De belangrijkste aandachtspunten waren het parkeren, de aansluiting op de omgeving en de bomen op de ontwikkellocatie, zie ook het verslag rechts op deze pagina onder het tabje Downloads.
Daarna is de gemeente aan de slag gegaan met de opmerkingen en het college van B&W heeft een Nota van uitgangspunten (pdf, 342 kb) voorlegd aan de gemeenteraad. Deze nota is op 23 mei 2019 vastgesteld door de gemeentraad.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

 

 • Informatieavond

  Op maandag 7 oktober is er een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden over het ontwerpbestemmingsplan Statendijck dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

  Lees meer
 • Tweede participatierond Statendijck

  Donderdag 11 juli was de tweede participatieavond voor project Statendijck. Het voorlopig ontwerp, het groenplan en een globale planning zijn daar gepresenteerd.

  Lees meer
 • Inloopavond ontwikkeling Statendijck

  Op donderdag 11 juli is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden over het plan Statendijck. Bekijk de plannen, stel uw vragen of geef uw mening aan vertegenwoordigers van Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen en de gemeente Leiden.

  Lees meer