Sportzaal Oppenheimstraat

Binnen Leiden en specifiek in de burgemeesterswijk is behoefte aan een grotere sportzaal. Deze zaal wordt straks gebruikt door het basisonderwijs (doordeweeks overdag) en breedtesport (sport die door iedereen op amateurbasis beoefend kan worden) in de middagen, avonden en in het weekend. De sportzaal komt op de locatie van de het voormalige schoolgebouw aan de Oppenheimstraat. Dit pand staat momenteel leeg.

In de toekomst gaan de drie basisscholen in de buurt (Lorentzschool en Josephschool) gebruikmaken van de nieuwe sportzaal. Daarnaast wordt de zaal verhuurd aan diverse sport- en vrijetijdsverenigingen.

Op deze luchtfoto is te zien wat de locatie is van het oude schoolgebouw waar in de toekomst een dubbele sportzaal gebouwd gaat worden. Het gebouw is 3 etages hoog en heeft een punt dak. Tussen het gebouw en de straat staan twee grote bomen. Aan de achterkant van het gebouw loop het getrapt in een punt richting de kinderopvang. Tegenover en aan de linkerkant naast het gebouw staan woningen: zowel appartementen als rijtjeshuizen. Rechts naast het leegstaande schoolgebouw staat de Josephschool, de kinderen zijn buiten op het schoolplein.

Om te kunnen voldoen aan de behoefte wil de gemeente een sportzaal met twee gelijke vloeren met een flexibele scheidingswand ertussen realiseren. De sportzaal aan de Oppenheimstraat vervangt de sportzaal aan de Lammenschansweg 4. Die zaal is sterk verouderd en gaat daarom plaatsmaken voor nieuwbouw.

Project tot nu toe

In 2016 waren er plannen om op deze locatie zorgwoningen en een activiteitencentrum te bouwen. Deze plannen zijn niet doorgegaan. Daarom heeft de gemeenteraad in 2018 de plannen voor alleen de sportzaal vastgesteld in de ‘Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat’ (RV 18.0010). In 2020 is het project opnieuw opgestart met een informatie avond waarin de buurt is geïnformeerd over het project. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst is een klankbordgroep opgericht. Het project heeft enige tijd vertraging opgelopen door onder andere het referendum rondom het Roomburgerpark en de verkeerskundige afhankelijkheid met dit project.

Recent is selectie voor een architect gestart. Hierdoor wordt naar verwachting voor de zomer gestart met het ontwerpen van de nieuwe sportzaal. Een afvaardiging van de klankbordgroep is betrokken bij de selectie.

Doel(en) van het project:

Het realiseren van een dubbele sportzaal aan de Oppenheimstraat ten behoeve van basisonderwijs en breedtesport.

Meer informatie en contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Bewonersbrief Oppenheimstraat - Uitnodiging informatieavond

    Met deze brief nodigen we u uit voor een informatieavond voor de realisatie van een sportzaal op de locatie Oppenheimstraat 4a.

    Lees meer

#doculijst#leeg