Haalbaarheidsonderzoek Jan van Houtkade

De gemeente en de werkgroep Jan van Houtkade (bewoners) willen de Jan van Houtkade opnieuw inrichten. De Jan van Houtkade, onderdeel van het Singelpark, is een stukje Leiden dat veel potentie heeft om de binnenstad groener, gezonder en aantrekkelijker te maken.

Haalbaarheidsonderzoek

De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van de herinrichting en het vergroenen van de Jan van Houtkade. Door de haalbaarheid te onderzoeken weten we vooraf wat er wel en niet mogelijk is en kunnen we dit project samen met de omgeving vormgeven. Dit haalbaarheidsonderzoek loopt parallel aan het participatietraject Agenda Autoluwe Binnenstad. Het opnieuw inrichten van de Jan van Houtkade past goed bij de ambities van het college om de binnenstad leefbaar, duurzaam en bereikbaar in te richten. Verder is de Jan van Houtkade een deel van het Singelpark dat we willen versterken.