Informatie- en participatiebijeenkomsten Schipholweg 66-128 en 101

De ontwikkelaars van Schipholweg 66-128 en de ontwikkelaars van Schipholweg 101 houden een informatie- en participatiebijeenkomst over hun plannen.

Schipholweg 66-128

De bijeenkomst voor Schipholweg 66-128 vindt plaats op woensdag 28 juni in het Golden Tulip & Tulip Inn, Schipholweg 3, van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

Dit is de derde bijeenkomst voor dit project. Tijdens deze bijeenkomst wordt er antwoord gegeven op vragen die eerder gesteld zijn over stedenbouw, programmering en mobiliteit, krijgt u informatie over de verdere uitwerking van het plan en de stappen tot aan de start van de bouw. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen.

Schipholweg 101

De bijeenkomst voor Schipholweg 101 vindt plaats op maandag 3 juli in het Pesthuis, Pesthuislaan 7, van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Voor Schipholweg 101 is het de tweede bijeenkomst over het project. Tijdens de bijeenkomst komt u meer te weten over de planvorming en de stappen die de ontwikkelaars de komende periode gaan ondernemen. Na de presentatie is er ruimte om vragen te stellen.