SCAL-locatie Rooseveltstraat

Op de SCAL-locatie (Rooseveltstraat 65) wil ontwikkelaar Immo Selekt ongeveer 120 nieuwe huurwoningen bouwen. Dit sluit aan bij de vraag in de buurt naar huurwoningen, van zowel gemiddelde als hoge(re) huurprijs. In de plannen is er op de begane grond ook ruimte voor bedrijfs-, commerciële- of maatschappelijke functies.

Impressie van de nieuwe woningen.

Nota van Uitgangspunten

In 2018 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten (NvU) vastgesteld. Initiatiefnemer Immo Selekt werkt de bouwplannen in afstemming met de gemeente verder uit, volgens de NvU. Ook de buurt en andere belanghebbenden zijn hierbij betrokken. Leefbaarheid, duurzaamheid, soort woningbouw, parkeren en verkeer zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Bestemmingsplan

De gemeente is gestart met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor deze plek. In een bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Ook staat in een bestemmingsplan welke regels er voor het bouwen gelden, maar bijvoorbeeld ook de voorwaarden voor parkeren en hoe er gezorgd wordt dat er een goede ontsluiting voor verkeer komt.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.