Gemeenteraad stelt bestemmingsplan ‘Dolfijn ’t Schippertje’ vast

Op 17 september 2020 heeft de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan ‘Dolfijn ’t Schippertje’ (zie ook de toelichting) vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 11 nul-op-de-meterwoningen mogelijk op de locatie Dolfijn t’ Schippertje. Daarbij wordt ook de openbare ruimte rondom opnieuw ingericht.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 25 september 2020 tot en met donderdag 5 november 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de bestemmingsplannenpagina van de gemeente Leiden. Liever op het Stadskantoor de stukken inzien? Dat kan uiteraard ook. Wilt u meer weten over het proces rondom het vaststellen van het bestemmingsplan of het vervolg? Zie de  Stadskrant week 39 en en lees verder bij het kopje ‘Ruimtelijke ordening’.