Ruimtelijke ontwikkeling en economie in de zeeheldenbuurt

Plannen locatie Dolfijn / 't Schippertje

Het blok Dolfijn / 't Schippertje wordt omsloten door de Evertsenstraat, Oosterstraat, Oosterdwarsstraat en Munnikenstraat. In dit blok zijn het voormalig schoolgebouw, het voormalig buurthuis, de gymzaal en het schoolplein eigendom van de gemeente. De gemeente gaat dit verkopen aan een marktpartij die hier gaat bouwen.

De koper dient rekening te houden met de randvoorwaarden uit wijkvisie voor de Zeeheldenbuurt en die van de gemeente Leiden in de projectopdracht blok Dolfijn / 't Schippertje.

  • Informatieavond over plannen Dolfijn ’t Schippertje

    Voor de herontwikkeling van ‘Dolfijn ’t Schippertje’ zijn belangrijke stappen gezet. Op 31 oktober worden de plannen toegelicht op een informatieavond.

    Lees meer