Ruimtelijke ontwikkeling en economie in de Zeeheldenbuurt

Plannen locatie Dolfijn / 't Schippertje

Het blok Dolfijn/'t Schippertje wordt omsloten door de Evertsenstraat, Oosterstraat, Oosterdwarsstraat en Munnikenstraat. Op deze plek staan nu een schoolgebouw, een buurthuis, een gymzaal en een schoolplein, die niet meer in gebruik zijn. Het plan is het schoolgebouw te slopen, de gymzaal te behouden en elf duurzame woningen te bouwen.

Deze locatie in de Zeeheldenbuurt zal door de gemeente worden verkocht. Een marktpartij zal de locatie herontwikkelen. In juli 2018 heeft de gemeente hiervoor een aanbesteding uitgeschreven. De eisen in de aanbesteding zijn het resultaat van een intensief proces met omwonenden, de klankbordgroep, de buurtvereniging.

afbeelding van hoe de locatie er straks uit kan gaan zien
Een voorbeeld van hoe de locatie er straks uit kan gaan zien

De komende periode zal ontwikkelaar VINK hun plan verder uitwerken. Het plan is om het voormalige schoolgebouw te slopen en de gymzaal te behouden, omdat deze waardevol is voor de buurt. Het is de bedoeling dat de gymzaal  een maatschappelijke functie krijgt. Daarnaast komen er elf duurzame woningen met een gezamenlijke daktuin. De woningen worden energieneutrale ‘nul-op-de-meterwoningen’. Het plein wordt opnieuw ingericht voor de buurt, met extra groen en ruimte om te verblijven en te spelen. Ook wordt de locatie groener door de daktuin en extra groen op het plein.

De ontwikkelaar zorgt ervoor dat tijdens de uitwerking van de plannen de verschillende belangen van omwonenden, woningzoekenden en ondernemers in balans blijven. De gemeente heeft een toetsende rol, werkt mee aan het wijzigen van het bestemmingsplan en wordt na oplevering weer eigenaar en beheerder van het plein/de openbare ruimte.

't Galjoen

Benieuwd naar de stadswoningen? Kijk op de website van ’t Galjoen .