Ruimtelijke ontwikkeling en economie in de zeeheldenbuurt

Plannen locatie Dolfijn / 't Schippertje

Het blok Dolfijn / 't Schippertje wordt omsloten door de Evertsenstraat, Oosterstraat, Oosterdwarsstraat en Munnikenstraat. In dit blok zijn het voormalig schoolgebouw, het voormalig buurthuis, de gymzaal en het schoolplein eigendom van de gemeente. De gemeente gaat dit verkopen.

Een koper dient rekening te houden met de randvoorwaarden uit wijkvisie voor de Zeeheldenbuurt en die van de gemeente Leiden in de de projectopdracht blok Dolfijn / 't Schippertje. De gemeente stemt met woningcoöperatie Portaal af of haar woningen in dit blok meegenomen worden in de plannen.