Gebiedsvisie Roosevelt West naar gemeenteraad

Hoe maken we van het gebied Roosevelt West een aantrekkelijk woon-werkgebied? Die vraag wordt beantwoord in de gebiedsvisie, die vastgesteld is door het college van burgemeester en wethouders. Het college biedt de gebiedsontwikkeling Roosevelt West nu aan de gemeenteraad aan, om daar een besluit over te nemen.

De gebiedsvisie Roosevelt West beschrijft de ontwikkeling van het gebied tussen de Rooseveltstraat, de Fortuinsloot, de Montgomerystraat en de Kuipers-Rietbergstraat. Dat gebied wordt komende 15-20 jaar omgevormd  tot een aantrekkelijk werk-woongebied. De gebiedsvisie geeft in grote lijnen aan, wat de mogelijkheden en grenzen zijn voor initiatiefnemers om in het gebied aan de slag te kunnen gaan. Toekomstige ontwikkelingen moeten passen bij Zuidwest en bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid en duurzaamheid.

De ontwikkeling van het gebied gaat in stappen. Er blijft er in het gebied Roosevelt West ruimte voor stadsverzorgende bedrijven en ondernemingen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 1150 woningen in het gebied worden bijgebouwd en dat de Rooseveltstraat veilig heringericht wordt.

Het college biedt de gebiedsvisie aan de gemeenteraad aan. Die neemt naar verwachting in september een besluit.

Op doemee.leiden.nl vindt u de data voor de raadsvergaderingen en de (concept)documenten.