Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid krijgen klimaatadaptieve inrichting

De riolering en bestrating in een deel van Zuid-West worden vervangen. Bij de nieuwe inrichting van straten en stoepen worden ook klimaatadaptieve maatregelen genomen om weersextremen zoals hevige regenval en lange periodes van droogte beter op te kunnen vangen. Het kaderbesluit dat de gemeenteraad begin december behandelt en vaststelt, maakt dit mogelijk.

Project gaat nieuwe fase in

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders het kaderbesluit vastgesteld. De volgende stap is dat de gemeenteraad hierover beslist. Dan kan de aanbesteding starten voor het maken van het ontwerp en het samenstellen van een bouwteam met gemeente en aannemer. In het voorjaar van 2020 wordt het schetsontwerp, samen met bewoners, verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De planning is dat de uitvoering eind 2020 begint. De werkzaamheden starten in het zuidelijk deel van de Gasthuiswijk.

Vervanging riolering gecombineerd met klimaatadaptatie

Weersextremen (droogte, wateroverlast en hittestress) vragen om een andere inrichting van de openbare ruimte. Tijdens de vervanging van het riool en de bestrating kunnen de noodzakelijke klimaatadapatieve maatregelen direct worden meegenomen. Ook wordt in de ondergrond alvast ruimte gereserveerd voor de toekomstige aanleg van een warmtenet.

Reeks van rioleringsprojecten

Het project in Zuid-West is samen met het project in Noorderkwartier-Oost het eerste rioleringsproject dat in de loop van volgend jaar start met de concrete uitvoering. Ook in andere wijken in Leiden wordt de riolering de komende jaren vervangen, inclusief nieuwe inrichting van straten en stoepen en klimaatadaptieve maatregelen. Tot 2025 staan Professorenwijk-Oost, Houtkwartier-Oost, Vogelwijk-Raadsherenbuurt, Hoge Mors en Meerburg op de planning.           

Relinen als opmaat

Na de zomervakantie is in het projectgebied Zuid-West gestart met het relinen van de riolering in de Churchilllaan, Vijf Meilaan en de Rooseveltstraat. Hierbij wordt de riolering vanuit de putten hersteld, zonder dat de straat open hoeft. De werkzaamheden verlopen volgens planning en zijn eind dit jaar afgerond.