Riolen en straten Zuidwest

Om ook in de toekomst droge voeten te houden wordt de riolering in de Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid (Leiden Zuidwest) vervangen. Ook de straten en stoepen zijn toe aan vervanging. Daarom worden deze werkzaamheden gecombineerd. Een mooie gelegenheid voor bewoners om plannen te maken om de buurt – na afloop van de werkzaamheden - op te fleuren met boomspiegels en geveltuintjes.

Bij de nieuwe inrichting van de straat is ook aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, hittestress en droogte in de wijk.

Vervangen riolering en bestrating Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid

De bewoners van en bedrijven in Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid hebben straks:

  • nieuwe riolering die weer zestig jaar meegaat
  • apart hemelwaterriool om heftige regenbuien goed op te vangen
  • strakke straten en stoepen met voldoende ruimte voor auto- en fietsverkeer en voetgangers
  • eventuele bloeiende boomspiegels en geveltuintjes

Stappen in project

  • Tot midden 2019 wordt gewerkt aan de voorbereiding van het project: de technische tekeningen worden gemaakt en een aannemer aangewezen.
  • In het najaar van 2019 start de aannemer met de concrete uitvoering.
  • De vervanging van het riool en aanvullend de straten en stoepen gebeurt in vier fasen.
  • De verwachting is dat alle werkzaamheden eind 2022 gereed zijn.

Bewoners en bedrijven worden gevraagd om mee te denken over de nieuwe inrichting van straten, stoepen en openbaar groen.

Werkzaamheden

De Boshuizerkade, Vijf Meilaan en Rooseveltstraat vallen buiten dit project. De riolering, straten en stoepen op de Boshuizerkade worden in 2019 al vernieuwd. De Rooseveltstraat wordt in een later stadium vernieuwd. De Vijf Meilaan blijft intact; daar wordt de riolering alleen gelined waardoor de straat niet open hoeft.

Verder in Zuidwest

Leiden Zuidwest bereidt zich voor op de toekomst: er komen extra woningen en nieuwe sportlocaties, scholen worden verplaatst en de openbare ruimte wordt anders ingericht. Bovendien zijn er volop voorbereidingen om deze wijk straks aardgasvrij te maken. Alle projecten samen zorgen ervoor dat het ook in 2040 prettig wonen, werken, winkelen en recreëren is in de wijk. Bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Lees hier meer over op de projectpagina Leiden Zuidwest op z’n best.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.