Proefbuurt Diamantplein en IJsselkade

De ondernemers en bewoners van twee winkelgebieden in Leiden krijgen de kans om hun eigen werk- en woongebied meer te laten bloeien en groeien. De gemeente ondersteunt creatieve ideeën en vernieuwende plannen door mee te denken én door de geldende regels tijdelijk te versoepelen. Om te zien waar ‘minder regels’ toe kan leiden, zijn twee proefbuurten aangewezen: Diamantplein in de Mors en de IJsselkade in de wijk Meerburg.

 

 

Versoepeling regels

Het versoepelen van de regels gebeurt voor een proefperiode van twee jaar, op deze twee plekken in de stad. Deze regels gaan onder meer over het combineren van retail, horeca en dienstverlening binnen één onderneming. Een andere regel gaat bijvoorbeeld over het soort bedrijf dat je mag starten in een (winkel)gebied. Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met de omwonenden: de bedoeling is dat iedereen er plezier of voordeel van heeft.

Overleggen met de buurt

Door soepele regels kan een ondernemer zijn innovatieve of creatieve ideeën sneller en gemakkelijker realiseren. Dat kan zijn een nieuwe shop-in-shop, een terras op het plein, een evenement of een workshop voor klanten. Belangrijk is dat er draagvlak bestaat voor de nieuwe plannen. Overleg met andere ondernemers en omwonenden is daarom een voorwaarde. Een ondernemende bewoner met een innovatief idee mét draagvlak is ook van harte welkom.

Ervaringen met nieuwe werkwijze

De gemeente hoopt zo samen met ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren het Diamantplein en de IJsselkade weer levendig en bloeiend te maken. De proefbuurten kunnen waardevolle lessen bieden voor andere (winkel)gebieden in de stad. En de ervaringen met deze nieuwe werkwijze - minder regels en meer overleg op buurtniveau – zijn nuttig voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die ingaat op 1 januari 2021.

Wat levert de proefbuurt op?

Met het project Proefbuurten werken we – ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren en gemeente – samen aan:  

  • Een levendige en veilige buurt rondom de winkels
  • Ontmoetingsplek voor bewoners en ondernemers
  • Meer kansen voor innovatief en creatief ondernemerschap
  • Waardevolle lessen voor andere (winkel)buurten in de stad
  • Nuttige ervaringen met nieuwe werkwijze in de geest van de Omgevingswet

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier o.v.v. Proefbuurt of bel: 14 071.