Verslag inloopavond 5 februari

Op 5 februari presenteerde eigenaar en ontwikkelaar Urban Interest zijn plannen voor het leegstaande kantoorgebouw aan de Plesmanlaan 100, tijdens een inloopavond.

Het doel van deze avond was om omwonenden en belanghebbenden vroeg in het ontwikkeltraject te informeren en de mogelijkheid te bieden om hun inbreng te geven.

Reacties

Een ruime meerderheid van de aanwezigen is positief over de transformatie van het kantoorgebouw naar woningen. Een beperkt aantal is tegen zo’n transformatie.
Er zijn wel grote zorgen over het plan zelf. Een meerderheid van de reacties geeft aan het plan ‘te massaal en te hoog’ te vinden en zich zorgen te maken over parkeerdruk en verkeersafwikkeling. Er wordt gevreesd voor geluidsoverlast, bouwoverlast, inkijk en beperking van uitzicht. De suggesties die worden gedaan zijn erop gericht deze problemen te verminderen, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid.

Vanwege de zorgen om de toename van parkeerdruk en de druk op voorzieningen is een overgrote meerderheid op dit moment geen voorstander van een fiets-/voetgangersverbinding tussen de Verbeekstraat en de wijk Bockhorst.

Reacties op het proces

Een deel van de reacties tijdens de avond richtte zich op het proces en de informatievoorziening. Het doel voor deze initiatieffase is het vaststellen van uitgangspunten voor de ontwikkeling, nog niet het ontwerp of de oplossing. Het is daarom nog niet altijd mogelijk om op alle vragen antwoord te geven.