Aangepast plan Urban Interest

Urban Interest heeft besloten om geen woontoren aan het gebouw aan de Plesmanlaan 100 toe voegen, maar verdiepingen op het gebouw te zetten en zo extra woningen te creëren. Dit is anders dan in hun eerder gepresenteerde plan stond. De gemeente en Urban Interest zijn nu met elkaar in gesprek om de uitgangspunten opnieuw te bepalen.

Om het project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het is mogelijk dat bij het nieuwe plan een andere procedure wordt gevolgd dan bij het plan mét de woontoren. Zodra meer duidelijk is, informeren wij u over de procedure en de daarbij horende wettelijke reactiemogelijkheden.

Participatie

Uiteraard besteden we ook bij het gewijzigde plan aandacht aan de eerder geuite zorgen, wensen en ideeën uit de omgeving. De gemeente stemt samen met de wijkvereniging en Urban Interest af over de manier waarop, en op welk moment, de buurt verder wordt betrokken.