Herontwikkeling Pesthuiscomplex stap dichterbij

Het monumentale Pesthuiscomplex, dat bestaat uit het Pesthuis, de terreininrichting en bijgebouwen, wordt toegankelijk voor alle Leidenaren. Met een foodhall, werkruimtes, hostel, shortstay, horeca, kunst en cultuur wordt het een ontmoetingsplek voor iedereen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het stedenbouwkundig plan herontwikkeling Pesthuiscomplex ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan is door de ontwikkelaar, de Citystone Group, opgesteld.

De toepassing van de functies in 24-uursgebruik dragen bij aan de visie en toekomstige ontwikkeling van het Pesthuis als onderdeel van het Leiden Bio Science Park als Innovation District. Na vaststelling van het plan door de gemeenteraad liggen de ruimtelijke kaders en de programmatische invulling vast. In het stedenbouwkundig plan zijn het toekomstig gebruik van het complex en bijbehorende terrein nader omschreven. Om te komen tot dit stedenbouwkundig plan is een participatieproces gevolgd. Citystone Group heeft o.a. gesprekken gevoerd met omwonenden en bedrijven en instellingen in de omgeving, mensen te woord gestaan op de informatiemarkt LBSP en een informatieavond georganiseerd in samenwerking met Erfgoedcafé. Het Stedenbouwkundig plan wordt nu vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan. Dit maakt de herontwikkeling van het Pesthuiscomplex juridisch-planologisch mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in het voorjaar van 2022 ter inzage gelegd.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie vormen het Pesthuiscomplex en het Van Leeuwenhoekpark één geheel: een samenspel tussen groen, water en historie. Het geheel zal bestaan uit drie openbare ruimtes (kamers): een park, een tuin (het voorterrein) en een hof in het Pesthuis. De wandeling rondom het Pesthuis zal in ere worden hersteld met een (wisselende) kunstroute. Een nieuw paviljoen wordt de voorpost van het Pesthuis. Het vormt met het achterliggende Pesthuis een kasteelachtig ensemble aan het water van het Van Leeuwenhoekpark. Planning en vervolg In december buigt de gemeenteraad zich over het stedenbouwkundig plan. De herontwikkeling van het Pesthuiscomplex start naar verwachting begin 2023 en duurt zo’n 1,5 jaar. Als de verbouwing goed verloopt is het nieuwe Pesthuiscomplex rond de zomer van 2024 klaar.