Update werkzaamheden park Kweeklust (januari)

Met behulp van het IVN hebben de kinderen van de Pacellischool een minibos geplant in park Kweeklust: het Zweefvliegbos. Een mooie, groene plek om meer over de natuur te leren. Ook buurtbewoners zijn van harte welkom om te genieten van flora en fauna. Het bos en het nieuw aangelegde groen zorgen bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Natuurlijk moet het groen nog groeien maar wie nieuwsgierig is ga vooral kijken!