Uitnodiging: Ontwerp ‘Verloren landje’ klaar!

In mei hebben meer dan 100 kinderen in park Kweeklust mooie maquettes gebouwd met ideeën over hoe de natuurspeelplek, het Verloren landje, er uit zou moeten komen te zien. Ook hebben de kinderen  foto’s gekozen met goede voorbeelden voor de natuurspeelplek.

Alle ideeën zijn verwerkt in een ontwerp. Dit ontwerp willen we graag aan de kinderen laten zien op maandagmiddag 15 juli om 16.30 uur op de toekomstige plek van het landje. Kom allemaal en neem vooral je vriendjes, vriendinnetjes, mama’s, papa’s, oma’s en opa’s mee!!!

Het spelen in park Kweeklust wil de gemeente nog leuker maken!

Samen met Jantje Beton en de buurtkinderen werkt de gemeente aan de aanleg van een ‘Verloren landje’. Een Verloren landje is een natuurspeelplek waar je lekker kunt spelen, maar waar ook activiteiten plaatsvinden.