Update werkzaamheden en woonboot

Afgelopen maandag 18 januari is gestart met de laatste opruimwerkzaamheden op het terrein aan de Hoge Morsweg. Als dit gebeurd is, kan het terrein worden overgedragen aan ontwikkelaar Catsheuvel. Die gaat naar verwachting dit eerste kwartaal nog starten met de bouw.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van de losliggende materialen, het verwijderen van een betonnen afvoerput, egaliseren van de grond en het verwijderen van onkruid.

De werkzaamheden nemen één tot twee weken in beslag.

Update woonboot

Uit de buurt zijn wat vragen gekomen over een woonboot die tijdelijk op het terrein ligt. Het terrein is gebruikt voor het vervoeren van de woonboot richting de Rijn. Tijdens dit vervoer bleek dat de woonboot lek is en gerepareerd moet worden. Dit is de reden dat de woonboot nog op het terrein ligt. De tijdelijke aanwezigheid van de woonboot levert geen vertraging op voor het project.

Als u vragen heeft over de levering van de grond, de werkzaamheden of de woonboot, dan kunt u contact opnemen met de heer S.J. Ariaans via telefoonnummer 14 071.