Oude Rijnlocatie

De Oude Rijnlocatie is een plek aan de Oude Rijn, ter hoogte van de Haagse Schouwweg en de Hoge Morsweg. Deze locatie is goed bereikbaar vanaf de snelweg en ligt dicht bij het centrum van Leiden. Dat maakt het een goede plek voor woningbouw.

Een op de computer gemaakte tekening van een maquette van De Veeroplaats
Bron: Catsheuvel i.s.m. Inbo

Drie ontwikkelaars hebben aan de gemeente Leiden een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van de Oude Rijnlocatie. Door de gemeente is het plan van Catsheuvel als beste beoordeeld. Dat plan heet ‘De Veerplaats Verbindt’ en bestaat uit 27 koopwoningen en 11 sociale huurwoningen. De Veerplaats wordt een compacte woonbuurt met eengezinswoningen en appartementen rond een verhoogd (parkeer)dek. In De Veerplaats woon je niet naast elkaar, maar mét elkaar.

 

Een schets van het project De Veerhaven
Bron: Catsheuvel i.s.m. Inbo. Bekijk nog twee schetsen van De Veerplaats rechts op deze pagina onder Downloads.

Planning

In juli 2018 begint de contractbespreking over het plan. Als de overeenkomst definitief aan Catsheuvel toegekend wordt en een nieuw bestemmingsplan voor de locatie is vastgesteld, kan De Veerplaats gebouwd worden. De verwachte start van de bouw is eind 2019.