Vaststelling Omgevingsvisie Leiden 2040 (1.0)

Meer betaalbare en duurzame woningen en maatregelen tegen klimaatverandering zijn enkele voorbeelden van belangrijke vraagstukken die we ook in Leiden moeten aanpakken. In de omgevingsvisie Leiden 2040 staat hoe Leiden met deze vragen om gaat. Met de Omgevingsvisie als basis kan de gemeente samen met inwoners, bedrijven, corporaties, organisaties en andere initiatiefnemers gericht werken aan de grote opgaven waarvoor Leiden staat.

De gehele raad stemde voor dit voorstel, na het aannemen van twee wijzigingen: luchtkwaliteit (op verzoek van GroenLinks) en veiligheid (op verzoek  van  het  CDA) werden als vraagstuk toegevoegd aan de omgevingsvisie. D66 vroeg het college om de omgevingsvisie te betrekken bij alle raadsvoorstellen waar dit van toepassing is en te laten zien hoe het voorstel binnen de omgevingsvisie past. Dit voorstel werd aangenomen met 21 stemmen voor en 17 stemmen tegen.