Praat mee over Leiden 2040

Hoe willen wij dat onze stad er in de toekomst uitziet? Welke oplossingen kiezen we voor de hobbels en kansen die op ons afkomen, zoals het veranderende klimaat en het bouwen van voldoende, betaalbare woningen? Deze visie voor de lange termijn is een interessant en groot verhaal. Kunt u ook met dit verhaal uit de voeten?

Leidse waarden en verhaallijnen

In 2018 werden de eerste stappen gezet om te komen tot een ‘omgevingsvisie’, een strategische visie op hoofdlijnen voor de lange termijn over de fysieke leefomgeving. Uit de vele gesprekken met de stad zijn zeven Leidse waarden en zes verhaallijnen gekomen die de basis vormen voor de toekomstige ontwikkeling van Leiden. In de toekomst willen we die behouden en het liefst versterken.

Digitale webtalk op 27 oktober

Nu worden er keuzes gemaakt om tot één verhaal te komen. Graag licht de gemeente deze keuzes toe en vragen we u mee te praten over wat u aanspreekt, waar uw zorgen zitten, waar u een rol ziet voor uzelf en wat volgens u de belangrijkste activiteiten zijn die prioriteit hebben?

Praat u mee vanuit huis tijdens de digitale webtalk? Zet dan dinsdag 27 oktober, 19.30 uur alvast in uw agenda. U kunt de webtalk volgen via een live stream.

In de volgende Stadskrant van 16 oktober leest u meer informatie over de inhoud en het proces.