Verslag inloopbijeenkomst

Op 1 juli organiseerde de gemeente een drukbezochte inloopbijeenkomst over het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Julianastraat en de Anna Paulownastraat.

Ons klimaat verandert en we krijgen steeds vaker te maken met steeds heviger regenbuien die wateroverlast kunnen veroorzaken. Vooral in de Julianastraat en de Anna Paulownastraat veroorzaakt al dat water problemen. Vandaar dat voor deze twee straten als eerste een ontwerp is gemaakt voor een nieuwe inrichting. Naast de aanleg van een gescheiden rioolstelsel voor de twee straten, neemt de gemeente bij de extra laaggelegen woningen extra rioleringsmaatregelen.

Plannen bekijken

Tijdens de inloopbijeenkomst konden de bewoners panelen bekijken met het ontwerp voor de nieuwe inrichting en daarover met medewerkers van de gemeente in gesprek.

Definitief ontwerp in de maak

Op dit moment wordt het plan voor de Julianastraat en de Anna Paulownastraat verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarin worden mogelijk ook reacties die tijdens de bijeenkomst op 1 juli zijn gegeven verwerkt.
Het definitieve ontwerp is in het najaar klaar. Daarna moet de gemeenteraad het ontwerp goedkeuren. Dat gebeurt waarschijnlijk eind 2019.

Planning

In de eerste helft van 2020 worden de werkzaamheden en een openbare aanbesteding voorbereid. We verwachten dat de uitvoering van de herinrichting na de zomer van 2020 kan beginnen.

Vooruitlopend op de grote herinrichting starten we dit najaar al met het aanleggen van de extra rioleringsmaatregelen bij de extra laag gelegen woningen in de Julianastraat en de Anna Paulownastraat