Veel belangstelling archeologisch onderzoek

Woensdag 24 oktober was er op Nieuweroord een open dag van het archeologisch onderzoek. De open dag werd goed bezocht met meer dan 100 bezoekers, jong en oud. Er waren mensen uit Leiden en omgeving en mensen die elders in het land wonen.

Tijdens rondleidingen vertelden archeologen over hun werk en de opgravingen. Naast aardewerk uit het Laat-Neolithicum (2850-2000 voor Christus), zijn er op de strandwal ook voorwerpen en sporen uit de Bronstijd gevonden. Vooral de resten uit de Bronstijd zijn bijzonder omdat die in Leiden  bijna niet voorkomen.

Bronstijd spektakel

Archeologen hebben nu aardewerk, vuurstenen gereedschap en ook nog sporen van een gebouw uit deze periode gevonden. De geschiedenis van Leiden wordt daardoor weer een flink  stuk aangevuld. Klapstuk voor de archeologen is de vondst van een stukje barnsteen dat 4000 jaar geleden vanaf Denemarken of nog verder naar Leiden is gekomen.

Archeologisch onderzoek

Onder de appartementen en het landhuis worden kelders gegraven. Voor het archeologisch onderzoek gaan de archeologen letterlijk verder de diepte in. Ze leggen een deel van de bouwkuip vrij en brengen in kaart waar de sporen uit het verleden aanwezig zijn. Hierbij kijken ze met name naar hoe deze locatie gebruikt is. Hoe oud zijn de sporen? Hebben de mensen er in het verleden gewoond of was het akkerland? En welke voorwerpen maakte men hier en welke werden van elders aangevoerd?