Omgevingsvergunning ter inzage

ABC Vastgoed heeft een vergunning gekregen voor de bouw van en archeologisch onderzoek bij Nieuweroord. Het gaat om een vergunning onder voorwaarden wat betekent dat de aannemer aanvullende gegevens moet aanleveren voordat de bouw kan starten. Het besluit is op 6 maart 2018 genomen. U kunt het besluit en alle achtergrondinformatie tot zes weken na deze datum inzien via vergunningen.leiden.nl. Gebruik als zoekterm ‘Nieuweroord’.

Beroep of bezwaar maken

Wilt u een beroep of bezwaar indienen naar aanleiding van de vergunningverlening? U kunt binnen zes weken na de genoemde datum, bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het tenminste de volgende gegevens te bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden van het bezwaar.