Bouw iets vertraagd door coronamaatregelen

Aannemer IBB Kondor bouwt in opdracht van projectontwikkelaar ABN Nova 87 appartementen aan de Rijnsburgerweg in Leiden die samen Nieuweroord vormen. Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus, is de bouw van Nieuweroord enkele weken vertraagd.

Op dit moment ziet het ernaar uit dat de Oostvleugel in juli/augustus, het Landhuis medio september en de Westvleugel medio november 2020 worden opgeleverd. Als eerste wordt de algemene ruimte van de oostvleugel opgeleverd aan de VvE, daarna de woningen.

Coronamaatregelen

De maatregelen zorgen ervoor dat een volledige bezetting op de bouwlocatie niet altijd mogelijk is. Toeleveranciers en onderaannemers van IBB Kondor en derden die betrokken zijn bij het project hebben hier ook mee te maken. Daarnaast is de toelevering van materialen vertraagd door o.a. productiebeperkingen  in de fabriek en problemen met toelevering van materialen uit het buitenland. Tot slot heeft de regel dat men op 1,5 meter afstand van elkaar moet werken, invloed op de voortang van de werkzaamheden.