Merenwijk - warmtetransitie

In 2050 is elke wijk in Leiden aardgasvrij. De Merenwijk is als ‘startwijk’ een van de eerste wijken waar we mee aan de slag gaan. Dat betekent dat in deze wijk een plan wordt gemaakt waarin we beschrijven hoe de overschakeling op schonere energie stap voor stap mogelijk wordt. De manier waarop dit gaat gebeuren, ligt nog helemaal open.

  Schonere energie

  Veel van de warmte die we in huis gebruiken voor verwarming, komt van aardgas. Aardgas draagt net als andere fossiele brandstoffen bij aan de opwarming van de aarde.

  In de Transitievisie Warmte staat hoe we in Leiden de overstap gaan maken naar andere, duurzame manieren van verwarming. Ook koken en koelen kan elektrisch. Als er voldoende elektriciteit en opslag is, kunnen uiteindelijk alle woningen en bedrijven in Nederland stapsgewijs van het aardgas af gaan.

  Samen maken we de overstap

  De gemeente gaat de overstap samen en in overleg met bewoners, bewonersinitiatieven, netbeheerder en woningcorporaties maken. Een duurzame Merenwijk maken we met elkaar. Samen schrijven we een plan waarin we onze keuzes vastleggen. Onze inschatting is dat dit plan in 2024 voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

  De Merenwijk is met 6.000 woningen een grote wijk, met verschillende buurten waar bewoners straks uit verschillende duurzamere energie-oplossingen gaan kiezen. Het wijkuitvoeringsplan waarmee we nu starten, gaat over Leedewijk Noord en Zuid, Zijlwijk Noord en Zuid en de Rodes. Dat zijn buurten met voornamelijk eengezinswoningen, die ondanks dezelfde bouwperiode toch nog behoorlijk kunnen verschillen.

  Merenwijk-Centrum, Slaaghwijk en het bedrijventerrein Merenwijk krijgen op termijn een eigen wijkuitvoeringsplan. Met de verschillende buurten is er steeds overleg en worden er afspraken gemaakt over de plannen. In dat plan per wijk beschrijven we samen de manier waarop de overstap naar schonere energie in de Merenwijk wordt gemaakt.

  Contact

  Meer weten over energietransitie? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.
  Ook kunt u voor vragen terecht bij de bewonersinitiatieven Duurzame Energie Merenwijk (DEM) en Tegengas.

  Zelf aan de slag met energie besparen in uw huis, straat of buurt? Kijk op www.gagoed.nl. GOED is het campagnemerk van de gemeente waarmee allerlei acties rond energiebesparing gecommuniceerd worden.