Maatschappelijk welzijn

Deze projecten moeten het welzijn van de Zeeheldenbuurt in het algemeen en haar bewoners in het bijzonder bevorderen.

Activiteiten- en ontmoetingsplek(ken)

Plekken maken door en voor wijkbewoners voor activiteiten voor iedereen in de buurt. Denk aan het Zeeheldenpark en de speeltuin ‘Ons Eiland’. In het Zeeheldenpark komt binnenkort een kleine kiosk, van waaruit activiteiten in het park georganiseerd worden.

Inventarisatie

Infopunt de Ruijter is gestopt. Om hulpvragen van bewoners uit de Zeeheldenbuurt op gebied van welzijn en zorg goed in kaart te brengen, zijn medewerkers van het Sociale Wijkteam Binnenstad tot de zomer van 2019 regelmatig te vinden in de Zeeheldenbuurt. Om zich aan de bewoners van de Zeeheldenbuurt voor te stellen, zijn de teamleden in het najaar van 2018 huis-aan-huis langs geweest. De mensen, die niet thuis waren, kregen een flyer in de brievenbus. Het wijkteam bezoekt ook activiteiten in de buurt. In de zomer van 2019 zijn de uitkomsten van hun inventarisatie bekend. De gemeente beslist op grond daarvan welke hulp er in de Zeeheldenbuurt eventueel extra nodig is.