Vaststelling Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest

Zuidwest op zijn best; een wijk waarin mensen graag wonen, werken en verblijven. Om dit (nog) beter voor elkaar te krijgen, gaan we aan de slag met thema’s als een betere aansluiting van de wijk op haar omgeving, een duurzame warmtevoorziening, voldoende passende en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen en een gezondere en duurzamere leefomgeving.

Het ontwikkelperspectief  'Zuidwest op zijn best' beschrijft de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van Leiden Zuidwest richting 2040.

Dit toekomstplan voor de wijk biedt kaders voor de verdere gebiedsontwikkeling en samenwerking en dient bovendien als inspiratiebron voor alle partijen die willen investeren in de wijk.

Het Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest 'Zuidwest op zijn best (pdf, 529 kb) is op 17 oktober door de gemeenteraad vastgesteld.