Startnotitie Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest

De startnotitie wordt gebruikt als basis voor het gesprek over een toekomstplan voor de wijk Leiden Zuidwest. De gemeente voert dit gesprek met bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk. Het toekomstplan, ook wel ‘Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest’ genoemd, wordt in 2019 afgerond. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de startnotitie. Voor de volledige versie, bekijk de Startnotitie Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest (pdf, 6,04 mb).

Identiteit

De startnotitie begint met een beschrijving van de identiteit en geschiedenis van Leiden Zuidwest. Een groot deel van de wijk is ontworpen in de jaren ‘50 en ’60. Het idee toen was om veel licht, lucht en ruimte te creëren als tegenhanger van de donkere en drukke binnenstad. Maar inmiddels is het 50 jaar later en voldoet de wijk niet meer helemaal aan de eisen van deze tijd. We missen nu in Zuidwest bijvoorbeeld een goede aansluiting op andere delen van de stad en de directe omgeving. Ook kent de wijk plekken waar de sociale structuur en de staat van het groen en de woningen te wensen over laat.

Waardering

In de startnotitie wordt ook aandacht besteed aan hoe bewoners en ondernemers hun wijk  waarderen. Om dit te onderzoeken is de gemeente in mei 2018 met een Zuidwest-karavaan de wijk in getrokken. Mensen werden op straat gevraagd naar hun mening. Zij typeerden de wijk als groen, gezellig en multicultureel, maar ook als rommelig en verpauperd. Thema’s die veel werden genoemd, zijn: openbare ruimte, kinderen en spelen, verkeer en vervoer en wonen en bouwen.

Ontwikkelingen

Verder beschrijft de startnotitie trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de toekomst van Zuidwest. Bijvoorbeeld de ambitie om in Leiden tot 2040 ca.10.000 extra woningen te bouwen, waarvan een deel in Zuidwest. Maar ook het thema duurzaamheid speelt een belangrijke rol: we moeten ons voorbereiden op klimaatveranderingen en onze energievoorziening aanpassen. De vergrijzing en toename van het aantal kwetsbare mensen in de wijk maakt, dat ook het thema gezondheid invloed heeft op de inrichting van de wijk en de beschikbaarheid van voorzieningen. 

Opgaven

De startnotitie wordt afgesloten met de belangrijkste opgaven voor de toekomst van Zuidwest:

  1. Faciliteren groei van de stad
  2. Verduurzamen
  3. Versterken sociale structuur
  4. Versterken groen en water
  5. Behouden en versterken van werkgelegenheid
  6. Zorgen voor passende woningen voor ouderen en kwetsbare groepen
  7. Zuidwest beter laten aansluiten bij de omgeving