Opbrengsten gesprekken en bijeenkomsten

De gemeente Leiden werkt aan een toekomstplan voor Leiden Zuidwest, zodat mensen daar ook straks prettig kunnen wonen, werken en recreëren. We vinden het belangrijk om bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk intensief bij dit proces te betrekken. Daarom worden in de wijk verschillende acties georganiseerd waarbij geïnteresseerden kunnen meepraten, -denken en -doen. Daarover leest u hieronder meer.

De informatie die tijdens deze acties is/wordt opgehaald, gebruikt de gemeente Leiden bij het benoemen van belangrijke thema’s voor de toekomst van Leiden Zuidwest.

  • Zuidwest-Karavaan

In april/mei 2018 trokken medewerkers van de gemeente op de bakfiets door Zuidwest om bewoners te vragen naar hun mening over de wijk. De gesprekken op staat hebben veel informatie opgeleverd. 

  • Zuidwest-Panel

Sinds juli 2018 is er een Zuidwest-panel actief. Het panel ontvangt regelmatig een vragenlijst over specifieke thema's die in de wijk spelen.

  • Huiskamergesprekken

In de periode oktober/november 2018 werden verschillende gesprekken in de wijk georganiseerd bij bewoners en organisaties. Lees de uitkomsten van die gesprekken op hoofdlijnen.

  • Projectenmarkt Zuidwest

Op 30 oktober en 7 november 2018 werd in Leiden Zuidwest een projectenmarkt georganiseerd. Bezoekers konden bij diverse kraampjes informatie krijgen over ontwikkelingen de wijk, waaronder: vervanging van het riool, realisatie van extra woningen en nieuwe sportlocaties, verplaatsing van scholen, herinrichting van de openbare ruimte, het aardgasvrij maken van de wijk en het toekomstplan dat samen met de wijk wordt gemaakt.

  • Inspiratiebijeenkomst toekomst Zuidwest:

Op 12 december 2018 en 10 januari 2019 vond er een inspiratiebijeenkomst plaats waar geïnteresseerden samen met de gemeente konden doorpraten over de kansen en mogelijkheden die Zuidwest voor de toekomst heeft. We voerden het gesprek op basis van drie thematische uitwerkingen: de sociale buurt, de duurzame & gezonde wijk en de gemengde stad. Lees de belangrijkste uitkomsten van de gesprekken (pdf, 461 kb).