Ontwikkelperspectief Zuidwest na inspraak aangepast en door college vastgesteld

Alle ontvangen reacties uit de stad op het Ontwerp-ontwikkelperspectief Zuidwest zijn na afloop van de inspraakperiode verwerkt. Daarna is het aangepaste voorstel door het college van burgemeester en wethouders besproken en vastgesteld.

Vervolgens is het Ontwikkelperspectief Zuidwest naar de gemeenteraad gestuurd voor verdere behandeling. De gemeenteraad heeft ook de inspraaknota ontvangen, waarin alle inspraakreacties zijn opgenomen. In de nota wordt bij alle inspraakreacties vermeld wat het college ervan vond en hoe ze in het ontwikkelperspectief zijn verwerkt.

Behandeling door de gemeenteraad

Het Ontwikkelperspectief Zuidwest wordt in september van dit jaar allereerst behandeld in een van de raadscommissies. Naar verwachting zal de commissie Stedelijke Ontwikkeling op 12 september ruimte bieden om insprekers te horen en is inhoudelijke behandeling op 10 oktober. Definitieve data zijn te vinden op de website van de gemeenteraad. De vrijdag voor de vergadering van de raadscommissie staat de agenda ook in de Stadskrant.

Na bespreking in de commissie wordt het voorstel op de agenda gezet van een raadsvergadering. De gemeenteraad neemt vervolgens een definitief besluit over het Ontwikkelperspectief Zuidwest.