Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest ter inzage

Het ontwikkelperspectief ‘Zuidwest op zijn best’ gaat in op de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van Leiden Zuidwest richting 2040. Dit plan is tot stand gekomen op basis van de vele gesprekken die met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en vele andere geïnteresseerden zijn gevoerd. Met het ontwikkelperspectief wordt ingespeeld op de actuele opgaven in Zuidwest en binnen de stad, die maken dat er andere eisen aan het gebied worden gesteld. Het ligt tot 10 juni ter inzage.

Door de kaders die in het Ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest worden gegeven, kunnen ambities en initiatieven voor de wijk in samenhang worden opgepakt. Bedrijven, inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente kunnen zich zo gezamenlijk inzetten voor de toekomst van de wijk.

In het plan worden de volgende vier ontwikkelopgaven beschreven: 

  • de wijk aantrekkelijker maken als “Place to be”
  • de leefomgeving meer duurzaam en gezond maken
  • werken aan een sociaal sterkere wijk
  • realiseren van een fysiek beter verbonden wijk

In de rubriek ‘Meer informatie’ op deze pagina wordt nader ingegaan op de gesprekken en bijeenkomsten in de wijk en de informatie die hier werd opgehaald. Hier is ook de publieksversie van het ontwikkelperspectief (pdf, 3,81 mb) te vinden waarin de belangrijkste punten uit het plan kort en overzichtelijk worden weergegeven.

Inloopmoment op 7 mei en 23 mei

Heeft u vragen over het ontwerp-ontwikkelperspectief dat momenteel ter inzage ligt of wilt u meer weten over specifieke thema’s uit het plan? Kom dan het inloopmoment op 7 mei (locatie Vogelvlucht) of op 23 mei (locatie Topaz Zuydtwijck). Tijdstip: 17.00-19.00 uur.