Inzendingen ideeënwedstrijd Hartlijn gebundeld in digitaal boekje

In november 2018 lanceerden de gemeente en Universiteit Leiden in samenwerking met het LUMC en de Ondernemersvereniging LBSP een ideeënwedstrijd. Maar liefst 103 mensen,  jong en oud, amateur of professional, hadden de moeite genomen een idee in te zenden. Omdat al deze ideeën een podium verdienen, heeft de gemeente een digitaal boekje gemaakt.

Ideeënboekje

De vraag was een idee te bedenken dat de functie van de Hartlijn en het plan om de openbare ruimte te herontwikkelen tot ‘Hollandse Campus’ versterkt. De organisatie was blij verrast door het grote aantal inzendingen. Naast de drie prijswinnende ideeën zijn er nog veel meer originele, goede en toepasbare ideeën ingezonden. Er staan 54 ideeën in het boekje. De indieners van deze ideeën hebben toestemming gegeven voor het publiceren van hun idee. Het boekje kunt u vinden op www.leiden.nl/biosciencepark onder ‘downloads’.

Winnende ideeën

Momenteel werkt een ontwerpteam aan de ruimtelijke inpassing van elementen van de drie prijswinnende ideeën: Officinalis van Arlien van der Kleijn, Bee Science van Caro Agterberg en  Via Academica van Maikel Waterdrinker.