Woningbouw in kaart - Verstedelijkingsnotitie

De behoefte aan woningen is groot in Leiden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom aan de gemeenteraad voorgesteld om een kader vast te stellen voor alle lopende en nieuwe woningbouwinitiatieven in de stad.

Het resultaat is de Verstedelijkingsnotitie. Deze notitie vormt samen met allerlei andere informatie en ideeën van Leidenaren de input voor de Omgevingsvisie Leiden 2040; de toekomstvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Kansen verder uitwerken

Op zes plekken in de stad ziet het college naast woningbouw kansen voor duurzame verstedelijking (meer groen en schone energie) en het oplossen van sociale problemen. Deze plekken zijn het stationsgebied, het centrum van Leiden Zuidwest, de grote Lammenschansdriehoek, de vroegere industriezone (vanaf het gebied Groenoordplaza via KPN-centrale tot het Energiepark aan de Langegracht), het oostelijke deel van de Willem de Zwijgerlaan en het entreegebied langs de Plesmanlaan. De ideeën voor deze plekken worden nu eerst verder uitgewerkt. Later wordt pas besloten of hier ook echt gebouwd gaat worden en hoe.