Strategische uitgangspunten Omgevingsplan vastgesteld

In de raadsvergadering van 7 oktober 2021 heeft de raad de strategische uitgangspunten voor het Leidse Omgevingsplan besproken en met een aantal aanpassingen vastgesteld. Leiden kent straks onder Omgevingswet één Omgevingsplan waarin alle juridische kaders en regels voor (activiteiten in) de fysieke buitenruimte zijn opgenomen. 

De invulling van het Omgevingsplan – elke gemeente moet straks een omgevingsplan hebben – is lokaal maatwerk. Met het vastgestelde raadsbesluit geeft de gemeenteraad duidelijke richting aan het college om het Omgevingsplan samen te stellen. De komende jaren volgen nog meer raadsbesluiten over de inhoud. Zowel de stad als de raad worden hierin betrokken.

Lees de tekst van het raadsbesluit inclusief de strategische uitgangspunten.