Resultaten gesprekken en schetsboeken

De afgelopen maanden konden Leidenaren op verschillende manieren meedenken over de toekomst van Leiden. Is er in 2040 meer hoogbouw? Waar parkeren we? Hoe gaan we om met duurzame energie? Enzovoort. Lees hier over de input die Leidenaren tot nu toe gaven.

Schetsboeken

Een paar maanden geleden konden Leidenaren de toekomst van onze stad schetsen in het Schetsboek Leiden 2040. Nu zijn alle binnengekomen schetsen en ideeën verwerkt tot één digitaal Eindschetsboek (pdf, 5,39 mb)! In dit Eindschetsboek is te lezen dat Leiden groener mag. En dat Leiden de hoogte in kan bouwen om de woningnood op te lossen. Iedereen die zijn ideeën ingeleverd heeft: bedankt!

Stadmakers

Vijftig betrokken Leidenaren uit allerlei verschillende hoeken van onze stad (zogenaamde stadmakers) hebben drie toekomstscenario’s (pdf, 5,84 mb) gemaakt onder leiding van de stadsstedenbouwer Hilde Blank:

- Leiden, stad van kennisoverdracht

- Leiden, stad van verbinding

- Leiden, stad van water

Junior stadmakers

Jongeren in de leeftijd van 12 - 20 jaar deden hetzelfde als de volwassen stadmakers. De gesprekken met de junior stadmakers leverden goede en verrassend mooie, nieuwe ideeën (pdf, 294 kb) op.

Jongeren

Ook op middelbare scholen en op buitenschoolse opvang dachten kinderen en jongeren mee.

Bovenstaande ideeën en nog veel meer informatie vormt input voor het toekomstplan voor Leiden, de Omgevingsvisie Leiden 2040.