Meepraten over Leiden 2040

De gemeente organiseerde eind november de Week van het Stadsgesprek. Een week met een interactief en afwisselend programma met elke dag een bijeenkomst op wisselende locaties om met elkaar in gesprek te gaan over welke keuzes we willen, of soms móeten maken.

Elke dag stond een ander thema centraal en was één van de wethouders aanwezig om te luisteren en mee te praten. De bijeenkomsten waren vrij toegankelijk voor iedereen die mee wil denken over onze Leidse toekomst.
Bekijk deze film over hoe dat eruit zag.
Bekijk ook het programma, de gespreksonderwerpen en de afspraken die al eerder gemaakt zijn, de kaders.

Hebt u een vraag over Leiden 2040? Stel hem via het contactformulier. Vul bij ‘onderwerp’ Leiden 2040 in, dan komt uw vraag op de juiste plaats terecht.

Omgevingsvisie 2040

De gemeente is nu al bezig om zich voor te bereiden op de toekomst en werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de Omgevingsvisie Leiden 2040.

Vele vragen

Hoe wonen we straks? Parkeren we in 2040 nog voor de deur of moet de auto de stad uit voor een gezonde leefomgeving? Hoe voorkomen we wateroverlast en hittestress? En hoe zorgen we ervoor dat een groeiende stad als Leiden ook in de toekomst een stad is waar iedereen zich thuisvoelt?
Bekijk de gespreksonderwerpen.

Keuzes maken, dilemma's meningsverschillen

Over bovenstaande en andere vragen hebben eerder in 2018 al veel bewoners (jong en oud), maatschappelijke organisaties, ondernemers en professionals meegedacht. Uit die verzameling informatie kwamen meningsverschillen en dilemma's naar voren. Om tot een toekomstvisie te komen zullen we keuzes moeten maken. Die keuzes, die de toekomst van onze stad aangaan, maken we samen. De gemeente haalde daarom uw ideeën op tijdens de Week van het Stadsgesprek over Leiden 2040.