Eerste omgevingsvisie uitgewerkt

In een omgevingsvisie wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Leiden er in de toekomst uit kan komen te zien. En hoe we omgaan met uitdagingen zoals woningvraag, bereikbaarheid en klimaatverandering. Op de eerste versie van deze omgevingsvisie kan iedereen tot en met 23 april reageren. De omgevingsvisie is het afgelopen jaar tot stand gekomen op basis van de inbreng van Leidenaren.

Om de richting voor de toekomst van Leiden te kunnen bepalen is veel informatie nodig. Naast verschillende onderzoeken en analyses dachten de afgelopen maanden ook veel Leidenaren en andere belanghebbenden, jong en oud, op verschillende manieren mee (jpg, 1,32 mb). Ook de gemeenteraad gaf het college van Burgemeester en Wethouders aandachtspunten voor de omgevingsvisie mee.

Waarden en verhaallijnen

Uit alle input komen zeven Leidse waarden die de stad belangrijk vindt voor de verdere ontwikkeling van Leiden:

 1. Leidenaren voelen zich verbonden met elkaar;
 2. Leiden is van ons allemaal;
 3. de stad is compact;
 4. een waterstad;
 5. groen hoort erbij;
 6. we koesteren onze historie;
 7. maken en delen van kennis.

Op basis van deze waarden, trends en noodzakelijke ontwikkelingen stelt het college zes verhaallijnen voor – ieder rondom een thema - die beschrijven hoe Leiden zich tussen de dag van vandaag en het jaar 2040 verder kan ontwikkelen. Deze verhaallijnen zijn:

 1. Leiden, stad van historie, cultuur en vooruitgang;
 2. Leiden, groene en gezonde stad;
 3. Leiden, stad voor iedereen;
 4. Leiden, stad van onderwijs, kennis en werk;
 5. Leiden, verbonden stad;
 6. Leiden, waterstad.

Reageren

Van 8 maart tot en met 23 april ligt de eerste versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040 ter inzage. Wilt u reageren kijk dan op www.leiden.nl/inspraak. Hier vindt u het originele stuk en de mogelijkheden om te reageren.

Proces

Deze omgevingsvisie bouwt voort op al bestaand beleid (pdf, 255 kb), vertrekpunten en analyses, zoals de verstedelijkingsnotitie. Alle relevante documenten staan onder ‘downloads’. Hier staan ook de uitkomsten van de verschillende participatietrajecten.

Als alle reacties op deze eerste versie van de omgevingsvisie door het college verwerkt zijn, ontvangt de gemeenteraad het stuk voor de zomer om vast te stellen. Belangrijk is te beseffen dat deze eerste visie in de komende jaren verder aangevuld en verrijkt wordt. Het is dus een versie 1.0.