Coördinatieregeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van het verzoek van de ontwikkelaar besloten om voor de woningbouwontwikkeling LEAD de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Deze regeling maakt het mogelijk om verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningsverlening gezamenlijk te doorlopen. Dit maakt de besluitvorming voor complexe, ruimtelijke initiatieven inzichtelijker en efficiënter. Door de coördinatieregeling toe te passen wordt de samenhang tussen de besluiten en ook de beroepsprocedure duidelijker. Voor project LEAD betekent het dat het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en andere benodigde vergunningen te zijner tijd tegelijkertijd ter visie worden gelegd. Zienswijzen die worden ingediend worden ook in samenhang behandeld. De verlening van de vergunningen door het college kan pas plaats vinden nadat het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld.