Uitbreiding Bètaplein Lammenschansdriehoek

De ontwikkelingen in project Lammenschansdriehoek staan niet stil. Inmiddels is bekend dat de vestiging van het Motorhuis aan de Lammenschansweg weg gaat. Hierdoor ontstaat er ruimte om het erachter liggende Bètaplein door te trekken tot de Lammenschansweg.

Het Bètaplein is straks beter bereikbaar en zichtbaar vanaf de Lammenschansweg. Bij het ontwerp (pdf, 3,92 mb) is geprobeerd om de bestaande bomen achter het Motorhuis te integreren in het nieuwe plein. Door hoogteverschillen en de slechte staat van de bestaande bomen is dat helaas niet gelukt. Daarom wordt voor de bomen binnenkort een kapvergunning aangevraagd en komen er op het plein nieuwe bomen. Na overleg met bewoners en bedrijven worden er voor de sportievelingen ook calisthenics (buiten fitnessapparaten) geplaatst.

Maar voordat dit alles kan gebeuren moet het Motorhuis natuurlijk eerst nog leeg en daarna gesloopt. En voordat er gesloopt mag worden, zijn er eerst altijd wat verplichte onderzoeken die uitgevoerd moeten worden. Inmiddels is de uitslag van het eerste onderzoek bekend, en weten we dat er geen ‘niet-geëxplodeerde-explosieven’ in het gebied liggen. Goed nieuws, want nu kan er geboord worden voor grondmonsters. Tegelijkertijd vindt er een archeologisch onderzoek plaats. Ook wordt er gekeken of er geen vleermuizen aanwezig zijn in het gebouw. Als alle uitslagen gunstig uitpakken dan kan er in het laatste kwartaal van 2019 een begin worden gemaakt met de sloop.