Bouwplannen Kanaalpark

Naar verwachting kan in de tweede helft van 2018 ook in het Kanaalpark worden gestart met verschillende bouwwerkzaamheden.

Op de locaties Kanaalpark 141, 147 en 159 komen verschillende woningtypes.

Hiervoor heeft het ontwerp bestemmingsplan al ter inzage gelegen. Het definitieve bestemmingsplan wordt begin 2018 in de raad behandeld.