Campus Yours en Bètaplein autoluw, maar ook geen bromfietsers meer

Via een bewonersbrief is een tijd geleden aangekondigd dat we werken aan maatregelen tegen het ongewenst rijden van motorvoertuigen op het Bètaplein en bij Campus Yours. Dit gaan we doen door er beter op te handhaven, er een voetgangersgebied van te maken en een proef te doen met kentekenregistratie.

ANPR-camera voor kentekenregistratie

Er wordt gewerkt aan het plaatsen van een ANPR-camera bij de ingang van het voetgangersgebied op de Lambdakade. De camera herkent kentekenplaten en toetst daarmee of het voertuig ontheffing heeft. Bij een overtreding volgt een waarschuwing (beginperiode) of een boete. Omdat dit één van de eerste gebieden in Leiden is waar we deze kentekenregistratie invoeren kunnen we hier veel van leren voor het autoluw maken van de binnenstad.

Tijdelijke ontheffingen

Voordat de proef met kentekenregistratie wordt uitgevoerd wordt het Leidse beleid voor ontheffingen aangepast. Het doel is een één beleid voor de hele stad, zodat voor iedereen duidelijk is waar wel en geen ontheffing voor afgegeven wordt. Zo geldt straks voor bewoners van Campus Yours, net als nu, dat zij een tijdelijke ontheffing kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld een verhuizing. Maar niet voor regulier laden en lossen.

Verkeersbesluit voetgangersgebied

Voor het instellen van een officieel voetgangersgebied is eerder in de bewonersbrief aangekondigd dat fietsers én bromfietsers wél zijn toegestaan. Dit voorstel kreeg helaas geen positief advies van de politie. Omdat bromfietsen volgens de Wegenverkeerswet ‘motorvoertuigen’ zijn kan hier niet duidelijk op gehandhaafd worden. Ook ligt de maximumsnelheid van bromfietsen te hoog om een voetgangersgebied in te rijden. Daarom is besloten alleen fietsers toe te staan. Omdat snorfietsen volgens de Wegenverkeerswet gezien worden als een fiets mogen die wel in het gebied rijden.

Het verkeersbesluit om van Campus Yours en Bètaplein een officieel voetgangersgebied te maken ligt vanaf nu tot 11 november a.s. ter visie.

Als u hier vragen over heeft kunt u reageren via lammenschansdriehoek@leiden.nl of officieel bezwaar maken zoals vermeld in het besluit.