Lakenpark

Het nieuwe Lakenpark omvat het huidige Katoenpark, het Laken- en Kaarsenmakersplein en de Kaarsenmakerstraat. Het gebied krijgt straks een nieuwe, groene inrichting zodat wandelaars hun route door het Singelpark op een prettige manier kunnen vervolgen. Het Lakenpark dankt zijn naam aan de Leidse Katoenmaatschappij die tussen 1836 en 1936 stond in het gebied waar nu het Katoenpark ligt.

Het park bestaat nu alleen nog uit een voetpad langs de singel, een grasstrook en een dubbele rij bomen. In 2020 wordt het ingericht zodat het naadloos past in het Singelpark. Om het nieuwe Lakenpark te realiseren, verdwijnen parkeerplaatsen op het Lakenplein en Kaarsenmakersplein. Hiervoor in de plaats komen veel nieuwe bomen en planten. Dwars door het nieuwe Lakenpark loopt een kronkelend speel- en wandelpad voor wandelaars en fietsers. Ook komt op de plek van de huidige speeltuin een nieuwe, natuurlijke speeltuin met speelvijver.

 

Getekend bovenaanzicht van het toekomstige Lakenpark.
Impressie van het toekomstige Lakenpark

Vanaf eind 2018 hebben bewoners, de wijkvereniging, een klankbordgroep en De Vrienden van het Singelpark meegedacht over het ontwerp voor het nieuwe Lakenpark. De ontwerpen zijn verschillende keren gepresenteerd en het is gelukt om veel ideeën van bewoners in de plannen mee te nemen. Een voorbeeld hiervan is de afwisselende beplanting in het nieuwe park.

De uitvoering van de herinrichting start naar verwachting na de zomer van 2020. Bekijk de plannen voor het nieuwe Lakenpark.