Update werkzaamheden

In de zomer van 2019 startte de herinrichting van het Korte Vlietpark. Het nieuwe fietspad en de halfverharde wandelpaden zijn al aangelegd. Met de aanleg van het groen is een start gemaakt, maar deze werkzaamheden zijn nog niet klaar. In de maand juli krijgen deze werkzaamheden een vervolg.

Gevolgen slecht weer

Het was het afgelopen najaar en winter vaak slecht weer. Hierdoor konden een aantal werkzaamheden, zoals het planten van bomen, niet worden uitgevoerd.
Verder is door de regen op een flink aantal plekken in het park sprake van zogenaamde verslemping van de bodem. De grond is door de regen teveel ‘aan elkaar geplakt’, waardoor er moeilijk water doorheen kan en er plassen ontstaan. De geplante bloembollen hadden hier ook last van en kwamen niet goed op. Dit najaar worden de bollen opnieuw aangeplant.

Werkzaamheden

Inmiddels zijn er oplossingen gevonden om de verslemping aan te pakken. Waar nodig wordt verschralingszand aangebracht. Dit zand vergroot de doorlaatbaarheid van de bodem.
Verder wordt het terrein opnieuw ingezaaid met bijenmensel, bloemenmengsel en op een aantal plekken gazon. Het inzaaien gebeurt zowel in de zomer als in de nazomer, omdat dit beter is voor de kieming van de zaden. Tot slot worden in het najaar de bomen geplant.