Korte Vlietzone

De Korte Vlietzone is onderdeel van de Groene Hoofdstructuur. Het gebied krijgt een opknapbeurt en buurtbewoners zijn betrokken bij het ontwerp.

Een computerschets van de nieuwe Korte Vlietzone. Water, groen gras met bloemen, bomen in bloei en een blauwe lucht met een paar kleine witte wolkjes zijn afgebeeld. Net als een wandelpad met een paar bankjes erlangs en een paar mensen. Ook staat er wat bebouwing op.
Schets van de nieuwe situatie

Waarom een opknapbeurt?

Alle parken in Leiden knappen we eenmaal in de 25 jaar op. Het is nu de beurt aan de Korte Vlietzone. In de bestaande situatie bestaat de zone uit een smal fietspad, een voetpad, een zone met grasvelden en verschillende speelgelegenheden. Momenteel conflicteren de verschillende gebruiken van het park vaak, zo zitten voetgangers en fietsers elkaar regelmatig in de weg. Daarnaast is er weinig biodiversiteit. Daarom knappen we het park op.

Hoe ziet het park er straks uit?

In de nieuwe situatie ontstaan er twee soorten paden die voor verschillende gebruikers mogelijk is. Als eerste ontstaat een 3 meter breed asfaltpad primair voor fietsers en een zogenaamde half verharding primair voor voetgangers. Net als in de bestaande situatie zijn bromfietsers niet toegestaan, behoudens de officiële situatie aan de zuidkant.

Tevens leggen we verschillende speelgelegenheden aan. Het bijenlint van 1 kilometer lang is het meest markante onderdeel van het park. Om het park meer onderdeel te laten zijn van de buurt maken we aantrekkelijkere toegangen tot het park. Het definitieve ontwerp staat onder 'Meer informatie' op deze pagina.

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?

Verschillende bewoners en direct omwonenden hebben meegedacht in de totstandkoming van het ontwerp. Na de eerste participatieavond is er een werkgroep opgericht die een aantal keren bij elkaar is geweest en plannen heeft getoetst.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

In maart worden de borders met vaste planten aangelegd. Zodra de grond er klaar voor is (lees: droger) worden de kruidenmengsels ingezaaid. De nieuwe bomen krijgen eind 2020 een plek in het park. Hierna is het park echt helemaal klaar en staat er een feestelijke opening op de planning. 

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.