Bewonersbrief stand van zaken

Bewoners van De Kopermolen en omgeving kregen een brief over de stand van zaken rond dit project.