Ruimtelijke plannen Kaasmarkt in de inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 september het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PvE) Kaasmarkt vastgesteld voor inspraak. Hiermee krijgen de plannen voor de Kaasmarkt verder vorm.

Aan de hand van het Stedenbouwkundig PvE kunnen de plannen voor de vier woningbouwlocaties aan de randen van de Kaasmarkt getoetst worden. Het gaat om de volgende locaties:

  • Koppenhinksteeg nummer 8-10
  • Zuidzijde Kaasmarkt/hoek Middelweg
  • Oude Rijn
  • Kaasmarktschool

Het Stedenbouwkundig PvE is tot stand gekomen na intensief overleg met een klankbordgroep van belanghebbenden en betrokkenen.

Nu het college de plannen heeft vastgesteld voor inspraak kan iedereen hierop reageren van 4 oktober 2019 tot en met 14 november 2019. Vanaf die datum staan de stukken ook op www.leiden.nl/inspraak. Daarna wordt het Stedenbouwkundig PvE opnieuw door het college behandeld en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden om vast te stellen.