Bomeninventarisatie op 5 oktober

Op maandag 5 oktober 2020 voert Adviesbureau Terra Nostra in opdracht van de gemeente Leiden een boominventarisatie en -inspectie uit op de Kaasmarkt.

Tijdens deze inspectie wordt de huidige staat van de bomen beoordeeld door deze zowel bovengronds als ondergronds te onderzoeken. Het bovengrondse deel wordt visueel onderzocht, het ondergrondse deel wordt door het handmatig graven van proefsleuven onderzocht. Aan de hand van deze inspectie wordt het effect dat de plannen voor de Kaasmarkt op de bomen hebben, onderzocht.