Concept beeldkwaliteitsplan Indoor Sportcentrum

Op 12 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten om het concept beeldkwaliteitsplan Indoor Sportcentrum voor inspraak vrij te geven.

Dit beeldkwaliteitsplan heeft specifiek betrekking op de ontwikkeling van een Indoor Sportcentrum aan de Telderskade en de Churchilllaan. Enerzijds dient het document als inspiratie voor architecten en ontwikkelaars bij de uitwerking van de bouwplannen. Anderzijds zal het beeldkwaliteitsplan dienen als aanvullend welstandskader voor de beoordeling van de bouwplannen. 

Inzage

Het concept beeldkwaliteitsplan Indoor Sportcentrum ligt vanaf vrijdag 8 maart 2019 t/m donderdag 18 april 2019 ter inzage voor het indienen van inspraakreacties. Een digitale versie van het concept beeldkwaliteitsplan (pdf, 7,50 mb) is beschikbaar op de projectpagina van de website van de gemeente Leiden.

In het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het servicepunt Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis, Langegracht 72) kan een papieren versie van het concept beeldkwaliteitsplan worden ingezien.

Inspraak

Gedurende de inzagetermijn kunnen inwoners, bedrijven een belanghebbenden een inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden, onder vermelding van ‘inspraak concept beeldkwaliteitsplan Indoor Sportcentrum’ en het zaaknummer Z/19/1360078. Digitale inspraakreacties kunnen ingediend worden via www.leiden.nl/inspraak. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u eerst een afspraak te maken via het secretariaat Ruimtelijke Ontwikkeling via tel. 071-5165828.

Informatie

Servicepunt Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis, Langegracht 72). Openingstijden en overige contactgegevens zijn te vinden via leiden.nl/contact. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 14 071.