Uitvoeringsbesluit Indoor Sportcentrum vastgesteld door de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 19 september het uitvoeringsbesluit voor het Indoor Sportcentrum vastgesteld. Nu kan de gemeente starten met de voorbereidingen voor de aanbesteding.
In het derde kwartaal van 2020 gaat de bouw van het Indoor Sportcentrum van start en in het eerste kwartaal van 2022 wordt het complex in gebruik genomen.