Uitvoeringsbesluit en beeldkwaliteitsplan aangeboden aan de raad

Op 16 juli heeft het college van B en W het uitvoeringsbesluit en het beeldkwaliteitsplan voor het Indoor Sportcentrum ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In september 2019 worden het uitvoeringsbesluit en het beeldkwaliteitsplan in de gemeenteraad besproken. Als de gemeenteraad ook instemt, is de komst van dit sportcomplex weer een stap dichterbij.

De stukken zijn te vinden via iBabs: